6082253
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5850
4386
22306
6032722
90190
187339
6082253

Your IP: 192.168.2.69
2024-02-22 16:42

สรุปมาให้แล้ว ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าทำงานในวันหยุด และค่าจ้างในวันหยุด

Post on 16 ธันวาคม 2564
by Area3
ฮิต: 141502

ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา  ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าทำงานในวันหยุด และค่าจ้างในวันหยุด

1) ค่าจ้าง จ่ายไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยจ่ายตอบแทนเวลาทำงานปกติเท่านั้น

2) ค่าล่วงเวลา หรือนอกเวลาทำงานปกติในวันทำงาน นายจ้างจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า

3) ค่าล่วงเวลาในวันหยุด คือต้องดูว่าเวลาทำงานในเวลาทำงานปกติคือช่วงเวลาใหน หากทำงานนอกเหนือจากเวลาทำงานปกติในวันหยุดลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาในวันหยุดไม่น้อยกว่า 3 เท่า

4) ค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ จะต้องแบ่งลูกจ้างออกเป็น 2 ประเภท คือ
     ก) ลูกจ้างรายวัน หรือลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างที่คำนวณตามผลงาน หากไม่มาทำงานในวันหยุดก็ไม่ได้ค่าจ้าง แต่หากมาทำงานก็จะได้รับค่าทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 2 เท่า
     ข) ลูกจ้างรายเดือน ซึ่งนายจ้างไม่สนใจว่าจะมาทำงานเดือนละกี่วัน หรือมีวันหยุดกี่วันนายจ้างก็เหมาจ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งทำให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างแม้ไม่มาทำงานในวันหยุด

5) ค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผ่อนประจำปี กฎหมายกำหนดให้มีลูกจ้างทุกประเภททั้งรายวัน ตามผลงาน หรือรายเดือนมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด หมายความว่าแม้ไม่มาทำงานก็ได้รับค่าจ้าง

แต่ถ้ามาทำงานในวันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผ่อนประจำปีลูกจ้างทุกประเภทก็จะได้รับค่าทำงานในวันหยุดเพิ่มอีก 1 เท่า เหตุที่ได้ 1 เท่าเพราะแม้ไม่มาทำงานก็ได้ค่าจ้างอยู่แล้ว

Facebook : กฎหมายแรงงาน