โควิด-19 กับการลดค่าจ้าง

Post on 19 มีนาคม 2563
by Area3
ฮิต: 1864

นายจ้างบางรายอาจมีรายได้ลดลงในช่วงเกิดโรคติดต่อ โควิด- 19

การลดรายจ่ายบางประเภทอาจจำเป็นเพื่อให้กิจการอยู่รอด

การลดค่าจ้างก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่ง ซึ่งควรจะเป็นวิธีการท้ายๆ ที่นำมาใช้

หลักประการหนึ่งในการลดค่าจ้าง คือ ลูกจ้างจะต้องให้ความยินยอมด้วย หากนายจ้างลดไปฝ่ายเดียว ลูกจ้างไม่ยินยอม ก็ไม่ผูกพันลูกจ้าง เช่นในฎีกา3129/2549 ค่าจ้างที่จ่ายไม่ครบจำนวนตามที่ตกลง ก็ยังเป็นการจ่ายไม่ถูกต้อง ลูกจ้างก็อาจใช้สิทธิตามกฎหมายบังคับให้นายจ้างจ่ายให้แก่ตนได้

และขอย้ำว่า การลดค่าจ้างควรใช้เป็นวิธีการสุดท้ายนอกจากลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้วยังไม่ได้ผล และหากจำเป็นจะลดจริงๆ การลดค่าจ้างที่ควรนำมาใช้ประการหนึ่งน่าจะลดจากลูกจ้างระดับบริหาร ก่อน และต้องลดลงไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ

 

FB : Narongrit Wannaso