เวลาลูกจ้างทำผิดวินัยเล็กๆน้อยๆ หรือ อาจจะร้ายแรงในสายตาของนายจ้าง /ผจก./HR ๆ มักจะพูดจากเสนอทางออกให้ลูกจ้างว่า จะลาออกเอง หรือ จะให้เลิกจ้าง

Post on 12 มีนาคม 2563
by Area3
ฮิต: 461

เวลาลูกจ้างทำผิดวินัยเล็กๆน้อยๆ หรือ อาจจะร้ายแรงในสายตาของนายจ้าง /ผจก./HR ๆ มักจะพูดจากเสนอทางออกให้ลูกจ้างว่า จะลาออกเอง หรือ จะให้เลิกจ้าง

เมื่อลูกจ้างรับฟังเเล้วก็เข้าใจว่านายจ้างเลิกจ้างหรือไล่ออก แล้วไปฟ้องศาลหรือร้องพนักงานตรวจแรงงาน มีหลายคดีมากที่ลูกจ้างแพ้คดี เพราะคำพูดดังกล่าวในสายตามของกฎหมายไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง นายจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าเสียหายให้ลูกจ้าง

ทางออกของเรื่อง เมื่อลูกจ้างได้ฟังคำพูดดังกล่าวก็ต้องชี้แจงว่าตนมิได้ทำผิด ด้วยเหตุผล เเละพยานหลักฐานใด หรือที่ทำแบบนั้นเพราะเหตผลใด และยืนยันว่าจะไม่ลาออก

ถ้านายจ้างจะเลิกจ้าง ก็ให้ออกหนังสือเลิกจ้าง ถ้านายจ้างไม่เลิกจ้างก็ทำงานต่อไป ไม่ต้องตกงาน

 FB : Narongrit Wannaso