ลูกจ้างสละสิทธิหยุดพักร้อนได้หรือไม่ ?

Post on 04 มีนาคม 2563
by Area3
ฮิต: 963

การจัดวันหยุดพักร้อนหรือพักผ่อนประจำปี เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องจัดให้ลูกจ้างหยุด

หรือหยุดตามที่ตกลงกัน (ในทางปฏิบัติลูกจ้างยื่นลาพักร้อน นายจ้างอนุมัตให้ลา) ตามม.30

ถ้าไม่จัดให้หยุดในปีที่ลูกจ้างมีสิทธิก็ต้องให้สละสมไปหยุดในปีถัดไป หรือให้จ่ายเป็นเงินค่าจ้าง ตาม ม.64 พ.ร.บคุ้มครองแรงงานฯ

ถ้าเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่ได้ทำความผิด ก็ต้องจ่ายเป็นเงินค่าจ้างตามส่วนในปีเลิกจ้าง ตามม.67 ว 1และตามฎีกาด้านล่าง
ถ้าลาออก เองก็จ่ายค่าจ้างวันพักร้อนที่สละสมตามม.67 ว 2

และตามฎีกาด้านล่าง กล่าวในทำนองว่า ถ้าระเบียบให้สละสิทธิหยุดพักร้อน ลูกจ้างก็สละสิทธิได้ ประเด็นนี้คงมีใช่เหตุผลหลักในการตัดสินคดีนี้ และไม่น่าจะยึดถือว่า ถ้ามีระเบียบกำหนดไว้แล้วจะทำได้ เพราะพักรัอนเป็นวันหยุด มิใช่วันลา หากนายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้างหยุด จะมีโทษทางอาญา และต้องจ่ายเป็นเงินตามม.64

นอกจากนี้ หากนายจ้างจัดให้ลูกจ้างหยุดพักร้อนให้ลูกจ้างทุกคนได้หยุดทุกกรณี ไม่ว่าจะจัดเองฝ่ายเดียวหรือ ตกลงให้ลูกจ้างหยุดเมื่อเขาใช้สิทธิ และไม่ว่าสิทธินั้น จะเกิน 6 วันต่อไป เช่นนี้ แล้ว ก็จะไม่มีวันหยุดพักร้อนที่ลูกจ้างจะสละสิทธิได้

อนึ่ง กรณีสละสิทธิหยุดน่าจะใช้ได้ หากสิทธิหยุดเกินปีละ 6 วัน ซึ่งเป็นส่วนที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดFB : Narongrit Wannaso