การบีบบังคับให้ลูกจ้างลาออก อาจเกิดขึ้นได้ เพราะนายจ้างบางรายไม่อยากจะไล่ลูกจ้างออกจากงาน หรือเลิกจ้างลูกจ้างโดยที่เขามิได้ทำความผิดวินัยร้ายแรง

Post on 10 มกราคม 2563
by Area3
ฮิต: 396

การบีบบังคับให้ลูกจ้างลาออก อาจเกิดขึ้นได้ เพราะนายจ้างบางรายไม่อยากจะไล่ลูกจ้างออกจากงาน หรือเลิกจ้างลูกจ้างโดยที่เขามิได้ทำความผิดวินัยร้ายแรง

เพราะหากทำเช่นนั้น นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างหากทำงานมาครบ 120 วัน และยิ่งลูกจ้างอายุงานมากๆ ค่าชดเชยก็ยิ่งมีจำนวนสูง

แต่การบีบบังคับลูกจ้างให้ลาออกจนลูกจ้างยื่นใบลาออก
ศาลเคยตีความว่า เป็นการเลิกจ้าง มิใช่การลาออก เพราะเจตนาที่แท้จริงของนายจ้างคือประสงค์จะให้การเลิกจ้างเกิดผลสำเร็จ
การลาออกโดยที่ลูกจ้างไม่สมัครใจ จึงไม่มีผลบังคับ นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยอยู่ดี เช่นฎีกาที่ 10044/2556

กรณีนายจ้างบีบบังคับให้ลูกจ้างลาออก เป็นการเลิกจ้าง จะต้องพิจารณาเป็นกรณีๆไป แล้วแต่ข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่องแต่ละคดี
เเละเวลาฟ้องศาล ลูกจ้างจะต้องบรรยายฟ้องว่านายจ้างบีบบังคับให้ลาออกอย่างไร ด้วยวิธีการใด พฤติการณ์แวดล้อมเป็นอย่างไรเเล้วสืบพยานให้ศาลเห็นตามที่บรรยายมาด้วย
หากศาลฟังข้อเท็จจริงตามที่สืบพยานโอกาสชนะคดีก็มีไม่น้อยทีเดียว

 

 

 

 

FB : Narongrit Wannaso