ลูกจ้างไม่มาทำงานโดยเข้าใจว่าหัวหน้างานมีอำนาจ เลิกจ้าง/ลาออก/ต่อหรือไม่ต่อสัญญาจ้าง ?

Post on 09 มกราคม 2563
by Area3
ฮิต: 839

 

FB : Narongrit Wannaso