สรพ.3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทย

Post on 08 มกราคม 2563
by Area3
ฮิต: 558

สรพ. 3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทย
โดยจัดอบรมในวันพุธที่ 24 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 17 มกราคม 2563