หลังปีใหม่ หากจะย้ายลูกจ้างไปทำงานกับบริษัทในเครือ นายจ้างจะตัองทำอย่างไร ?

Post on 02 มกราคม 2563
by Area3
ฮิต: 899

หลังปีใหม่ หากจะย้ายลูกจ้างไปทำงานกับบริษัทในเครือ นายจ้างจะตัองทำอย่างไร ?

การที่นายจ้างโอนย้ายลูกจ้างไปทำงานกับบริษัทในเครือ (ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ) แม้กรรมการของบริษัทนายจ้าง และบริษัทในเครือจะเป็นคนเดียวกันก็ตาม แต่ในสายตาของกฎหมาย ก็ถือว่าเป็นนายจ้างคนละรายหรือคนละนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน

กรณีเช่นนี้ ถือว่านายจ้างโอนสิทธิความเป็นนายจ้างไปให้บุคลภายนอก(บริษัทในเครือหรือนายจ้างใหม่) ซึ่งจะทำได้ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างด้วย ตาม ม.13 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ โดยลูกจ้างจะให้ความยินยอมโดยชัดเเจ้ง เช่นทำเป็นหนังสือ หรือ จะยินยอมโดยปริยายก็ได้

และกรณีลูกจ้างยินยอมนายจ้างใหม่ต้องรับไปทั้งสิทธิหน้าที่ของนายจ้างเดิมที่มีต่อลูกจ้างไปด้วยโดยผลของม.13 เช่น อายุงานนับต่อ ,เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการก็เท่าเดิม เป็นต้น

ถ้าลูกจ้างไม่ยินยอม แม้นายจ้างจะออกคำสั่งให้ลูกจ้างไปทำงานกับบริษัทในเครือ หรือนายจ้างรายใหม่ย่อมเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ

ลูกจ้างไม่ทำตามก็ไม่ถือว่าขัดคำสั่งของนายจ้าง และไม่ถือเป็นการละทิ้งหน้าที่สำหรับการทำงานกับนายจ้างรายใหม่
อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างก็ยังมีหน้าที่กับนายจ้าง(เดิม) เว้นแต่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้าง กรณีนี้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างด้วย

เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3002/2561

โชคดีปีใหม่ 2563 ท่านที่เป็นนายจ้างก็ให้กิจการร่ำรวยรุ่งเรือง

ท่านที่เป็นลูกจ้างก็ให้ได้ขึ้นค่าจ้าง สวัสดิการ และมีความมั่นคงในงาน นะครับFB : Narongrit Wannaso