เล็กๆน้อยๆ กับค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563

Post on 27 ธันวาคม 2562
by Area3
ฮิต: 31881

เล็กๆน้อยๆ กับค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563

1.ค่าจ้างขั้นต่ำ กฎหมายบังคับให้นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างแรกเข้าทำงาน โดยไม่คำนึงถึงวุฒิการศึกษา ไม่คำนึงถึงเพศ ประเภทงาน สัญชาติ ฉะนั้น จะรับคนเข้าทำงาน มีวุฒิ ป.4 ป.เอก จะให้ทำงานหนัก เบา งานกรรมการ งานสำนักงาน จะจ้างคนไทย คนต่างด้าว คนพิการ จ้างคนเพศชาย เพศหญิง เพศทางเลือกมาทำงาน ก็ต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่า
ค่าแรงขั้นต่ำ

2.ไม่ว่า จะจ้างมาทำงานโดยอยู่ในระหว่างทดลองงาน หรือพ้นทดลองงาน ก็ต้องจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ

3.ค่าจ้างขั้นต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง กำหนดให้จ่ายเป็นวัน ๆหนึ่ง คือ การทำงาน 8 ชม.สำหรับงานทั่วๆไป แม้จะนายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานจริงไม่ถึง 8 ชม.นายจ้างก็ตัองจ่ายค่าจ้างเต็มวัน มิใช่ไปทอนจ่ายเป็นชั่วโมงที่ทำงานจริง

และหากจะจ้างเป็นรายเดือนก็เอาค่าจ้างขั้นต่ำคูณสามสิบ ก็จะได้ค่าจ้างขั้นต่ำ"รายเดือน"ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

4. ค่าจ้างขั้นต่ำ ที่นายจ้างจ่ายให้คิดเฉพาะเงินค่าจ้างที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติ ไม่นำเงินสวัสดิการมารวมด้วย เช่น ค่าจ้างขั้นต่ำในเขตกทม.วันละ 331 บาท ตัองจ่ายวันละ 331บาท นายจ้างจะจ่ายเพียงวันละ 300 วัน โดยนำเอาเงินสวัสดิการ เช่น เบี้ยงขยันที่จ่ายให้ลูกจ้างวันละ 50 บาท มาคิดรวมเป็นค่าจ้างวันละ 350 บาท
ไม่ได้

5.การที่นายจ้างจ่ายค่าจ้าง น้อยหรือต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศ เป็นการไม่ทำตามกฎหมาย มีโทษทางอาญา อาจถูกลูกจ้าง เจ้าหน้าที่บ้านเมือง ในฐานเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดี นายจ้างได้ อย่างไรก็ควรจ่ายให้ถูกต้องจะดีกว่า

ในทางแพ่ง นายจ้าง อาจถูกลูกจ้างไปฟ้องเรียกค่าจ้างที่ขาดหรือจ่ายไม่ครบ ที่ศาลแรงงานได้

และนายจ้างอาจเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกงด ระงับ การใช้ตรามาตรฐานต่างๆ ที่เคยได้รับเพราะ ทำตามกฎหมาย เนื่องจากไม่ทำตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำ

6.กรณีนายจ้างมีข้อตกลงกับสหภาพแรงงานให้ปรับขึ้นค่าจ้างประจำปี ซึ่งอาจจะน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2563 เพราะทำขัอตกลงไว้ตั้งแต่ปี 2560-62 เช่นนี้ นายจ้างต้องปรับขึ้นค่าจ้างประจำปีให้เป็นไปประกาศค่าจ้างขั้นต่ำ

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ สหภาพฯ มักจะมีข้อตกลงกับนายจ้างว่า หากรัฐบาลมีการปรับขึ้นค่าจ้างประจำปี ระหว่างข้อตกลงมีผลใช้บังคับ นายจ้างจะต้องปรับขึ้นค่าจ้างเท่านั้น เท่านี้ บาท เท่านั้น เท่านี้ % เพื่อให้ค่าจ้างที่ปรับสูงกว่า หรืออย่างน้อยเท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำ

7.กิจการนายจ้างบางอย่าง หรือ การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐต่างๆ หรือ จ้างคนทำงาน แม้จะเรียกเป็นจ้างทำของ จ้างบริการ แม้ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงาน ไม่อยู่ภายใต้ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำ ก็ตาม แต่การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน หรือ บริการ ก็ควรจ่ายไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ เพราะถือเป็นเกณณ์ขั้นต่ำ ที่มนุษย์พึ่งปฏิบัติต่อกัน เพื่อการทำงานที่ในคุณค่า


FB : Narongrit Wannaso