การตรวจสถานประกอบกิจการ พนักงานตรวจความปลอดภัยจะเข้าไปในสถานประกอบกิจการ หรือสำนักงานของนายจ้างในเวลาทำการหรือเมื่อเกิดอุบัติภัยเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Post on 23 ธันวาคม 2562
by Area3
ฮิต: 514

🚧 การตรวจสถานประกอบกิจการ 🚧
พนักงานตรวจความปลอดภัย จะเข้าไปในสถานประกอบกิจการ หรือสำนักงานของนายจ้างในเวลาทำการหรือเมื่อเกิดอุบัติภัยเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

.
#กระทรวงแรงงาน
#สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506