ระหว่างที่ยังเป็นนายจ้างลูกจ้างกันอยู่ หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องตามกำหนดเวลาตามข้อบังคับฯ หรือตามสัญญาจ้าง เช่นนี้ ลูกจ้างจะไม่ทำงานให้นายจ้าง และไปฟ้องศาลแรงงานให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างที่ยังไม่จ่ายได้หรือไม่ ?

Post on 12 ธันวาคม 2562
by Area3
ฮิต: 349

ถามว่า ระหว่างที่ยังเป็นนายจ้างลูกจ้างกันอยู่ หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องตามกำหนดเวลาตามข้อบังคับฯ หรือตามสัญญาจ้าง
เช่นนี้ ลูกจ้างจะไม่ทำงานให้นายจ้าง และไปฟ้องศาลแรงงานให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างที่ยังไม่จ่ายได้หรือไม่ ?

คำตอบ การที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างให้ถูกต้องตามข้อบังคับหรือสัญญา
ย่อมเป็นการทำผิดสัญญาจ้าง และเป็นการไม่ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองแรงานฯ ม.70 ลูกจ้างจึงมีสิทธิที่จะไม่ทำงานให้กับนายจ้างได้ตามหลักสัญญาต่างตอบแทน (หลัก pay for work และ หลัก no work no pay)

การไม่จ่ายค่าจ้างดังกล่าวเป็นการโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาหรือตามกฎหมายในทางแพ่งแล้ว ลูกจ้างย่อมมีสิทธินำคดีไปสู่ศาลแรงงาน ที่มีเขตอำนาจเพื่อขอให้ศาลบังคับนายจ้างให้จ่ายค่าจ้างได้

เทียบฎีกาที่ 2916-18/2526

กรณีข้างต้นเป็นการอธิบายในแง่กฎหมายเท่านั้น ส่วนกรณีลูกจ้างจะใช้สิทธิฟ้องนายจ้างต่อศาล หรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอีกประเด็น ลูกจ้างต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อน และควรใช้กระบวนการภายในของนายจ้างพูดคุยกันก่อน หรืออาจให้พนักงานตรวจแรงงานเป็นกลไลดำเนินการให้ การฟ้องนายจ้างในขณะที่ยังคงทำงานอยู่อาจนำมาซึ่งความไม่มั่นคงในการทำงานของลูกจ้างและ เกิดความความร้าวฉานระหว่างกันก็ได้FB : หลักกฎหมายแรงงาน