แรงงานไทยในต่างแดนต้องระวัง ทำผิดกฎเสี่ยงถูกเลิกจ้าง เสียงาน เสียเงิน ถูกส่งกลับประเทศ

Post on 04 ธันวาคม 2562
by Area3
ฮิต: 143

การเดินทางไปทำงานในแต่ละประเทศ มีความยากง่าย และวิธีการแตกต่างกันไป

แต่ที่ยากยิ่งกว่าคือการปรับตัวให้อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย วัฒนะธรรม และการดำเนินชีวิตของประเทศนั้น ๆ รวมถึงการทำงานตามข้อตกลงกับนายจ้างได้อย่างราบรื่น

ติดตาม "แรงงานไทยในต่างแดนต้องระวัง ทำผิดกฎเสี่ยงถูกเลิกจ้าง เสียงาน เสียเงิน ถูกส่งกลับประเทศ" ได้ใน E-magazine MOL ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562

คลิก >> http://www.mol.go.th/e-magazine