นายจ้างให้โบนัสสิ้นปีน้อยเกินไป ลูกจ้างควรทำอย่างไร ?

Post on 29 พฤศจิกายน 2562
by Area3
ฮิต: 397

นายจ้างให้โบนัสสิ้นปีน้อยเกินไป ลูกจ้างควรทำอย่างไร?

เช่น นายจ้างประกาศให้โบนัสสิ้นปี 2562 เท่ากับค่าจ้างจำนวน 1 เดือนเท่ากันทุกคน (และอาจมีเงื่อนไขอื่นๆ อีก เช่น ทำงานมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป ไม่ขาดงาน มาสาย เท่านั้นเท่านี้วันในรอบปี ก็ได้)

กรณีเช่นนี้ หากลูกจ้างเห็นว่าโบนัสที่ให้น้อยเกินไป ลูกจ้างควรจะได้ 2 เดือน ลูกจ้างต้องลงชื่ออย่างนัอย 15 % ของลูกจ้างทั้งหมด ยื่นขัอเรียกร้องเสนอให้นายจ้างจ่ายโบนัส 2 เดือน หรือให้จ่ายเพิ่มอีก 1 เดือน พร้อมกับตั้งผู้แทนในการเจรจาจำนวนไม่เกิน 7 คนเพื่อเจรจากับนายจ้าง

นายจ้างรับข้อเรียกร้องของลูกจ้างมา หากเห็นด้วยก็ตกลงจ่ายให้ตามข้อเรียกร้อง หากไม่เห็นด้วยก็ต้องตั้งผู้แทนมาเจรจากับฝ่ายลูกจ้าง โดยต้องเจรจากันภายใน 3 วันนับแต่รับข้อเรียกร้องมา

ถ้าเจรจาแล้วไม่สามารถตกลงกันได้ หรือไม่มีการเจรจา ก็จะเกิดเป็น "ข้อพิพาทแรงงาน" ขึ้น ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องก็ต้องแจ้งพนักงานประนอมขัอพิพาทแรงงานมาทำเป็นคนกลางไกล่เกลี่ย ภายใน 24 ชม.

พนักงานประนอมฯ ต้องไกล่เกลี่ยให้ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันภายใน 5 วันนับแต่ได้รับแจ้ง ถ้าตกลงกันได้ก็ทำข้อตกลงกันถ้าตกลงไม่ได้ก็จะเกิด"ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ "

กรณีนี้จึงจะเกิดสิทธิการปิดงานของฝ่ายนายจ้าง หรือเกิดสิทธินัดหยุดงานของฝ่ายลูกจ้าง ที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ก่อนการปิดหรือหยุดงาน ก็ต้องดำเนินการแจ้งอีกฝ่าย และพนักงานประนอมฯ ด้วย

อันนี้เป็นขั้นตอนคร่าวๆ ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ที่ทั้ง 2 ฝ่ายต้องศึกษา ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย อย่าได้ข้ามขั้นตอน

ฉะนั้น เมื่อลูกจ้างเห็นประกาศให้โบนัสของนายจ้างในสิ้นปี 2562 แล้ว เกิดไม่พอใจ มิใช่จะไปหยุดงานประท้วทันที หรือไม่ไปทำงาน ละทิ้งหน้าที หรือเฉื่อยงาน อู้งาน ลูกจ้างต้องทำตามขั้นตอนดังว่ามา

มิฉะนั้นแล้ว อาจเป็นการทำผิดระเบียบวินัยถูกนายจ้างลงโทษ ถ้ารุนแรงอาจถูกนายจ้างไล่ออก เลิกจ้าง และอาจไม่ได้ค่าชดเชยก็เป็นได้

 

 

FB : Narongrit Wannaso