จะสิ้นปีแล้ว นายจ้าง /HR คนใหนยังไม่ได้จัดให้ลูกจ้างได้หยุดพักร้อนในปี 2562 ?

Post on 13 พฤศจิกายน 2562
by Area3
ฮิต: 288

จะสิ้นปีแล้ว นายจ้าง /HR คนใหนยังไม่ได้จัดให้ลูกจ้างได้หยุดพักร้อนในปี 2562 ก็ต้องรีบจัดให้ลูกจ้างได้หยุด

หรือ จัดให้หยุดตามที่นายจ้างลูกจ้างตกลงกัน (ลูกจ้างยื่นขอหยุดพักร้อน แล้วนายจ้างจัดให้หยุดตามขอ)

มิฉะนั้นแล้วก็ต้องให้ลูกจ้างสะสมไปหยุดในปีถัดไป หรือ จ่ายเป็นเงินให้ลูกจ้างตามนัยฎีกาด้านล่างนี้