ประเดิมหลักสูตรแรกปีงบฯ 63 กสร.เปิดอบรม “กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง-ลูกจ้างต้องรู้” ฟรี เริ่มรับสมัครออนไลน์ 11พ.ย.นี้

Post on 11 พฤศจิกายน 2562
by Area3
ฮิต: 1203

นายอภิญญา  สุจริตตานันท์  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า  การพัฒนาทรัพยากรแรงงาน โดยการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ถือเป็นภารกิจที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี คือการให้บริการวิชาการ จัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ 2563 นี้ กสร.ประเดิมเปิดหลักสูตรแรกของปีคือ หลักสูตร “กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง-ลูกจ้างต้องรู้” ซึ่งจะจัดอบรมในระหว่างวันที่ 27–29 พฤศจิกายน 2562ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวถือเป็นหลักสูตรยอดนิยม ซึ่งในปีที่ผ่านๆ มา มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าอบรมจำนวนมาก เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวทำให้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายแรงงานของนายจ้างและลูกจ้างที่พึงปฏิบัติต่อกันและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยใช้เวลาในการอบรม 18 ชั่วโมง หรือ 3 วันทำการ และจะเปิดรับสมัครจำนวน 70 คน ตั้งแต่วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเต็มอัตรา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://tls.labour.go.th  เมนูหลัก: ฝึกอบรมทรัพยากรแรงงานนอกจากนี้ กสร.เตรียมเปิดหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างอีกมากมาย สามารถติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวหลักสูตรอื่นๆ ที่จะเปิดรับสมัครในปีงบฯ 2563 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 1371-2 หรือเว็บไซต์ http://tls.labour.go.th  เมนูหลัก:ฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน