วันที่ 30 ธันวาคมปีนี้ ที่ ครม.ให้หยุดเพิ่มปกติใช้กับราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่พนักงานได้หยุดเพิ่ม ไม่ได้บังคับกับนายจ้างหน่วยงานภาคเอกชน

Post on 08 พฤศจิกายน 2562
by Area3
ฮิต: 464

วันที่ 30 ธันวาคมปีนี้ ที่ ครม.ให้หยุดเพิ่ม ปกติใช้กับราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่พนักงานได้หยุดเพิ่ม ไม่ได้บังคับกับนายจ้างหน่วยงานภาคเอกชน

อย่างไรก็ตาม นายจ้างเอกชนสามารถประกาศให้วันหยุดราชการดังกล่าวเป็นวันหยุดตามประเพณี เพิ่มเติมให้ลูกจ้างได้หยุดต่อเนื่องได้ เช่น เดิมประกาศวันหยุดตามประเพณีปี 2562 จำนวน 13 วัน ก็ประกาศวันที่ 30 ธ.ค.เพิ่มเติม ไม่ต้องไปตัดหรือลดวันหยุดเติมออก