ลูกจ้างทำผิดวินัยหลายๆ คนในเหตุการณ์เดียวกัน ?

Post on 22 ตุลาคม 2562
by Area3
ฮิต: 227

มี HR สอบถามอยู่เนื่องๆว่า ลูกจ้างทำผิดวินัยหลายๆ คนในเหตุการณ์เดียวกัน เช่น เล่นพนัน เเทงบอล เดินโพยหัว ให้กู้ดอกสูงๆ เป็นต้น การทำผิดแบบนี้ อาจมีลูกจ้างหลายคนเข้าไปเกี่ยวข้อง จะลงโทษทางวินัยอย่างไร

ถ้านายจ้าง HR สืบสาวราวเรื่องว่าลูกจ้างทำผิดวินัยจริง การลงโทษทางวินัยก็อาจจะไม่เหมือนกันทุกคนก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าลูกจ้างคนนั้นเข้าไปมีส่วนทำผิด แค่ใหน มีระดับความร้ายแรงเพียงใด ฉะนั้น เวลาลงโทษทางวินัย บางคนอาจถูกลงโทษเพียงแค่ตักเตือน บางคนก็อาจถูกเลิกจ้างไล่ออกก็ได้

ดูฎีกาที่ 2511/2559

อย่างไรก็ตาม ในคดีแรงงานที่รัฐวิสาหกิจลงโทษทางวินัย พนักงานลูกจ้าง ที่ทำผิด หรือ คดีที่นายจ้างเอกชน ขอลงโทษกรรมการลูกจ้าง ศาลมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบดุลพินิจการลงโทษทางวินัยของนายจ้างได้

 

FB : Narongrit Wannaso