เมื่อลูกจ้างไม่ทราบสิทธิการเกษียณ และ HR ไม่แจ้งสิทธิให้ลูกจ้างทราบ ?

Post on 16 ตุลาคม 2562
by Area3
ฮิต: 221

 

FB : Narongrit Wannaso