แนวคิดการทำงานล่วงเวลาของลูกจ้าง

Post on 30 กันยายน 2562
by Area3
ฮิต: 837

แนวคิดการทำงานล่วงเวลาของลูกจ้าง

แนวคิดในการทำงานล่วงเวลาหรือ OT รวมทั้ง OT ในวันหยุด ที่ลูกจ้างอยากให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทำ OT เพราะจะได้ค่าตอบแทนการทำงานสูงกว่าการทำงานปกติ (ได้ 1.5 เท่าหรือ 3 เท่า)

สะท้อนได้อย่างชัดเจนจากข้อเท็จริงในฎีกาที่ 2351/2532 ด้านล่างนี้ ที่ลูกจ้างไปทำร้ายร่างกายหัวหน้างานเพราะไม่พอใจที่ไม่ให้ทำงานล่วงเวลา จนถูกเลิกจ้าง

และสะท้อนได้จากการรับสมัครงานในบางกิจการที่อาจระบุว่า มี OT ให้ตลอดเข้ามาสมัครงานเป็นลูกจ้าง

เหตุที่ลูกจ้างมีเเนวคิดที่อยากจะให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ก็เนื่องจาก "ค่าจ้าง"ที่ได้จากการทำงานในเวลาปกติ (8 ชม.) ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้น เช่น ลูกจ้างทำงานมาเป็น 10 ปี ได้ได้รับค่าจ้าง สุงกว่าค่าแรงขั้นต่ำประมาณ 5 บาท ขณะที่มีภาระค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ สูงขึ้นโดยเฉพาะในเมืองใหญ่

ความต้องการที่จะทำ TO ของลูกจ้าง อาจไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา คือทำงานวันละ 8 ชม.น่าจะเพียงพอแล้ว ตามหลัก 8:8:8 และหากลูกจ้างได้รับค่าจ้างจากการทำงาน 8 ชม. ที่มากพอ (และทำงานมีประสิทธภาพ) ก็น่าเพียงพอกับค่าครองชีพของลูกจ้าง เเต่กฎหมายก็ยกเว้นว่าการทำ OT ทำได้ถ้าลูกจ้างยินยอมทำเป็นคราวๆไป หรือเป็นงานที่ต้องทำต่อเนื่อง หากหยุดจะเสียหายแก่งาน นายจ้างก๋อาจทำ OT ได้เท่าที่จำเป็น

เมื่อพิจารณาหลักกฎหมาย กับความต้องการที่จะทำot ของลูกจ้าง จึงเป็นเรื่องของเอาข้อยกเว้นมาเป็นหลัก ซึ่งมุมหนึ่งลูกจ้างก็อาจคิดไม่ผิดรอกเพราะค่าจ้างปกติไม่พอกับค่าใช้จ่ายนั่นเอง