นายจ้างไม่จ่ายโบนัสตามข้อตกลงจะบังคับอย่างไร ?

Post on 26 กันยายน 2562
by Area3
ฮิต: 399

นายจ้างไม่จ่ายโบนัสตามข้อตกลงจะบังคับอย่างไร?

หากนายจ้างมีข้อตกลงที่ทำขึ้นกับสหภาพแรงงาน ให้นายจ้างจ่ายโบนัสประจำปีให้กับลูกจ้าง ด้วยหลักเกณฑ์ และจำนวนเท่านั้น เท่านี้ ตามที่ระบุในข้อตกลง หากลูกจ้างเข้าหลักเกณ์ที่จะได้โบนัส แล้ว นายจ้างก็ต้องจ่ายให้ลูกจ้าง หากไม่จ่ายก็ฟ้องบังคับให้นายจ้างจ่ายที่ศาลแรงงานได้

(จะไปร้องพนักงานตรวจแรงงานให้สอบสวนมีคำสั่งไม่ได้ เพราะเงินโบนัสมิใช่เงินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน)

เช่น ตามคำฟ้องในฎีกาที่ 14011/2558 ด้านล่างนี้

นายจ้างมีข้อตกลงกับสหภาพฯ ในการจ่ายโบนัสประจำปี 2551 คำนวณจากอัตรามาทำงานจากวันที่ 1ธ.ค.2550-30 พ.ย.2551 โดยหักอัตราการมาสาย วันหยุดวันลา ออก
คิดเป็นเงินโบนัสเกือบ 5 หมื่นบาทที่ลูกจ้างจะได้

ต่อมา ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง เพราะไปเถียงหัวหน้างานระหว่างทำงานเรื่องการทำ 5 ส. และยังไปดักทำร้ายหัวหน้างาน หลังเลิกงานโดยในข้อตกลงฯ ไม่มีข้อความว่านายจ้างจะไม่จ่ายโบนัส ถ้าทำงานตามเวลาดังกล่าวแล้วถูกเลิกจ้าง

ศาลฎีกาตัดสินให้นายจ้างจ่ายตามที่ลูกจ้างฟ้อง

 

FB : Narongrit Wannaso