ย้ายตำแหน่งหน้าที่ หรือสถานที่ทำงานของลูกจ้างได้ หากไม่ย้ายก็เป็นการขัดคำสั่งของนายจ้าง !!

Post on 23 กันยายน 2562
by Area3
ฮิต: 411

โดยปกติตามใบสมัครงาน สัญญาจ้าง ระเบียบข้อบังคับ นายจ้างมักจะกำหนดให้นายจ้างมีสิทธิย้ายตำแหน่งหน้าที่ หรือสถานที่ทำงานของลูกจ้างได้ หากไม่ย้ายก็เป็นการขัดคำสั่งของนายจ้าง

เช่น ตามฎีกาที่ 5082/2558
นายจ้างกิจการโรงแรม ย้ายลูกจ้างตำแหน่งลูกค้าสัมพันธ์จากโรงแรมที่ จ.ภูเก็ต ไปที่โรงแรมที่ จ.ประจวบ โดยไม่ลดค่าจ้าง นายจ้างสั่งย้าย แล้ว 2 วัน ลูกจ้างยังไม่ไปทำงานที่จ.ประจวบ จึงเลิกจ้าง

ศาลตัดสินว่า การขัดคำสั่งย้าย มิใช่เรื่องร้ายแรง เมื่อไม่เตือนเป็นหนังสือก่อน

นายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย

 

FB : Narongrit Wannaso