ตัวอย่างการปรับใช้ข้อบังคับฯของนายจ้างเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดหรือสิ่งมึนเมา กับการทำผิดทางวินัยของลูกจ้าง

Post on 13 กันยายน 2562
by Area3
ฮิต: 1917

ตัวอย่างการปรับใช้ข้อบังคับฯของนายจ้างเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดหรือสิ่งมึนเมา กับการทำผิดทางวินัยของลูกจ้าง

เคยมีคดีหนึ่ง นายจ้างกำหนดระเบียบกรณีร้ายแรงข้อหนึ่งว่า พนักงานต้องไม่พกพาหรือเสพของมึนเมา เช่น สุรา ยาเสพติดให้โทษหรือยาที่ไม่ได้รับอนุญาตในขณะปฏิบัติงาน และต้องไม่ตรวจพบสารเสพติดหรือของมึนเมาตกค้างในร่างกาย

และในสัญญาจ้างระบุว่าหากลูกจ้างฝ่าฝืน นายจ้างอาจเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

คดีมีประเด็นว่า การที่ลูกจ้างเสพสุราก่อนจะมารายงานตัวเพื่อขึ้นเฮริคอปเตอร์ไปปฏิบัติงานที่แท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเล โดยร่างกายมีปริมาณอัลกอฮอล์เกิน 0.05% โดยตรวจ 2 ครั้งก็ไม่ผ่านเกณฑ์ อีก จะถือว่าเป็นการทำผิดวินัยตามข้อบังคับ ดังกล่าว กรณีร้ายแรงหรือไม่ หรือการเสพสุรา ก่อนจะไปทำงาน หรือเตรียมตัวไปทำงาน จะถือว่าเกิดขึ้นระหว่างการทำงานตามข้อบังคับหรือไม่

พนักงานตรวจแรงงาน และศาลเเรงงานเห็นว่า ลูกจ้างทำผิดนอกเวลางาน

แต่ศาลฎีกา พิจารณา การกระทำของลูกจ้างกิจการของนายจ้างที่รับจ้างขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และ ข้อบังคับ ฯ แล้ว ตัดสินว่า
ข้อบังคับดังกล่าวนอกจากจะใช้กับกรณีลูกจ้างปฏิบัติงานยังรวมถึงขณะที่ลูกจ้างรายงานตัวเพื่อเตรียมกับเข้าทำงานด้วย

เมื่อลูกจ้างไม่ทำตามข้อบังคับฯ จึงเป็นความผิดวินัยร้ายแรง นายจ้างเลิกจ้าง จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวให้ลูกจ้าง

ฎีกาที่ 3938/2561 ด้านล่างนี้

 

FB : Narongrit Wannaso