อ้างเหตุเลิกจ้างเพราะลูกจ้างลักทรัพย์?

Post on 06 กันยายน 2562
by Area3
ฮิต: 2841

อ้างเหตุเลิกจ้างเพราะลูกจ้างลักทรัพย์?

แม้การที่ลูกจ้างลักทรัพย์นายจ้างอาจเป็นความผิดทางอาญา โดยนายจ้างเอาเหตุดังกล่าวมาเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างเนื่องจากเป็นการทำผิดอาญาต่อนายจ้าง หรือ เป็นการทำผิดวินัยกรณีร้ายแรง
แต่หากลูกจ้างไม่ยอมรับว่าได้ลักทรัพย์ จึงมายื่นคำร้องให้พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนและมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย
กรณีเช่นนี้ พนักงานตรวจแรงงานก็มีอำนาจวินิจฉัยว่าลูกจ้างได้ทำผิดตามที่นายจ้างอ้างหรือไม่

หากไม่ผิด จะสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย
แต่ถ้านายจ้างไม่พอใจคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งให้จ่ายค่าชดเชย ก็ย่อมมีสิทธินำคดีไปสู่ศาลแรงงานให้ศาลตัดสินต่อไป

เช่น คดีด้านล่างนี้สู้คดี ถึงศาลฎีกาจนลูกจ้างชนะคดี
ตามฎีกาที่ 3553/2557

อนึ่ง หากนายจ้างไปแจ้งความดำเนินคดีอาญาลูกจ้างข้อหาลักทรัพย์ ลูกจ้างก็ต้องไปให้การต่อสู้คดีตามกระบวรการยุติธรรมทางอาญาอีกทางหนึ่ง
โดยในส่วนของการร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน หรือฟ้องคดีต่อศาลแรงงานในประเด็นค่าชดเชย ก็ดำเนินการต่อไป หรือแยกต่างหากจากคดีส่วนอาญาทางพนักงานสอบสวน

 FB : Narongrit Wannaso