เมื่อลูกจ้างลาออกไม่ถูกต้อง ถูกนายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหาย ?

Post on 03 กันยายน 2562
by Area3
ฮิต: 7819

เมื่อลูกจ้างลาออกไม่ถูกต้อง ถูกนายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหาย ?

ในบรรดาคดีแรงงานที่มีการฟ้องร้องกันส่วนใหญ่ นายจ้างมักจะถูกลูกจ้างฟ้องเรียกเงินค่าจ้าง ค่าชดเชย โบนัส ค่าเสียหาย จากการผิดสัญญาหรือเลิกจ้าง

ส่วนลูกจ้าง แม้จะมีน้อยคดีที่จะถูกนายจ้างฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน แต่ถ้าลูกจ้างทำผิดสัญญาหรือทำละเมิดสืบเนื่องมาจากการเป็นนายจ้างลูกจ้าง ลูกจ้างก็อาจถูกนายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายได้

เช่น คดีด้านล่างนี้ ลูกจ้างไม่อยากจะทำงานกับนายจ้างอีกต่อไป แทนที่จะยื่นใบลาออกให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย โดยยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง เพื่อให้นายจ้างเตรียมการสรรหาคนมาทำงานแทน การที่ลูกจ้างลาออกกระทันหัน หากทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ลูกจ้างก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้นายจ้าง

โดยคดีนี้ ศาลแรงงานตัดสินให้ลูกจ้างที่ลาออกไม่ถูกต้องจ่ายค่าเสียหายให้นายจ้างจำนวน 8,500 บาท (จากที่นายจ้างฟ้อง 570,082 บาท )

ฉะนั้น หากลูกจ้างคิดจะลาออก ก็ควรบอกกล่าวให้นายจ้างได้ทราบด้วย เช่นเดียวกับที่นายจ้างจะเลิกจ้างก็ต้องบออกล่าวให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าเช่นกัน

ดูฎีกาที่ 10614/2558

 

 

FB: Narongrit Wannaso