นายจ้างเลิกจ้างจะต้องให้ลูกจ้างลงชื่อในหนังสือเลิกจ้าง หรือไม่ ?

Post on 26 สิงหาคม 2562
by Area3
ฮิต: 39327

นายจ้างเลิกจ้างจะต้องให้ลูกจ้างลงชื่อในหนังสือเลิกจ้าง หรือไม่ ?

การเลิกจ้างเป็นเรื่องที่นายจ้างไม่ประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานกับตนอีกต่อไป และไม่จ่ายค่าจ้างให้ ซึ่งอาจเลิกจ้างด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้

ในสายตาของกฎหมาย เป็นการเลิกจ้างเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวของฝ่ายนายจ้าง (ไม่ต้องอาศัยความยินยอมของลูกจ้าง) มีผลสมบูรณ์เมื่อลูกจ้างได้รับทราบการเเสดงเจตนาเลิกจ้าง หรือรับทราบการเลิกจ้าง

เช่น บอกเลิกจ้างด้วยวาจาต่อหน้าลูกจ้างก็มีผลเป็นการเลิกจ้างแล้วไม่จำเป็นต้องให้ลูกจ้างตกลงหรือยินยอมด้วย (ส่วนการเลิกจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชย หรือสินไหมทดแทน ให้ลูกจ้างหรือไม่เป็นอีกประเด็นหนึ่ง)

หรือการเลิกจ้างโดยทำเป็นหนังสือ เพียงแจ้งต่อลูกจ้างว่าได้เลิกจ้าง ก็เพียงพอแล้ว ไม่จำต้องให้ลูกจ้างลงชื่อในหนังสือเลิกจ้าง นายจ้างจะปฏิเสธจะไม่จ่ายค่าชดเชยเพียงเพราะลูกจ้างไม่ยินยอมลงชื่อในหนังสือเลิกจ้างไม่ได้ (จะปฎิเสธไม่จ่ายค่าชดเชย ต้องอ้างว่าลูกจ้างทำผิดร้ายแรง หรือ อายุงานไม่ถึง 120 วัน) เช่นที่ปรากฎในคำพิพากษาด้านล่างนี้

แล้วทำไมนายจ้าง ส่วนใหญ่นิยมให้ลูกจ้างลงชื่อหรือลงลายมือชื่อในหนังสือเลิกจ้างละ ?FB : Narongrit Wannaso