เลิกจ้างไม่เป็นธรรมกับค่าชดเชยที่หายไป ?

Post on 23 สิงหาคม 2562
by Area3
ฮิต: 1223

ในคดีเลิกจ้างเมื่อนายจ้างจ่ายค่าชดเชย ค่าบอกกล่าว ให้ลูกจ้างไปแล้ว มีบางกรณีที่ลูกจ้างนำคดีมาฟ้องนายจ้างอ้างว่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ไม่มีเหตุผลอันสมควรจะเลิกจ้างตน

แทนที่ลูกจ้างจะมีคำขอให้ศาลสั่งให้จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้าง ลูกจ้างกลับมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งหรือพิพากษาให้นายจ้างรับตนกลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่ ค่าจ้าง เท่าเดิม ก่อนเลิกจ้าง

กรณีนี้ หากศาลพิพากษาให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานแล้ว ลูกจ้างต้องคืนค่าชดเชย และค่าบอกกล่าว ที่รับมาให้กับนายจ้าง หากไม่คืนต้องเสียดอกเบี้ย 7.5% จะอ้างว่าใช้เงินค่าชดเชยหมดแล้วไม่ได้

ฉะนั้น คดีในทำนองนี้ลูกจ้างเองต้องพิจารณาดีๆว่า จะกลับเข้าทำงาน หรือ เอาค่าเสียหาย เพราะถ้าเรียกเอาค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมก็จะได้ค่าเสียหาย และไม่ต้องคืนค่สชดเชย และค่าบอกกล่าว

ดูตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 4153-56/2561

 

FB : Narongrit Wannaso