ขัอความที่ปรากฎในสื่ออีเล็กทรอนิกส์ เช่น fb line ที่นายจ้าง ลูกจ้าง ผจก.hr หัวหน้างาน สื่อสารติดต่อกัน ...

Post on 16 สิงหาคม 2562
by Area3
ฮิต: 348

ขัอความที่ปรากฎในสื่ออีเล็กทรอนิกส์ เช่น fb line ที่นายจ้าง ลูกจ้าง ผจก.hr หัวหน้างาน สื่อสารติดต่อกัน

สามารถนำมาอ้างเป็นพยานหลักฐานชิ้นหนึ่งในชั้นการพิจารณาของพนักงานตรวจแรงงานหรือศาลแรงงาน (ส่วนจะรับฟังเชื่อว่ามีข้อเท็จจริงตามนั้น หรือไม่ ก็อีกเรื่องหนึ่ง)

เช่น คดีด้านล่างนี้ นำมาอ้างว่า ลูกจ้างบ่นกับหัวหน้างานว่าจะลาออกเท่านั้น ยังไม่ได้ลาออกจริงๆ แต่นายจ้างกลับไปเลิกจ้างลูกจ้าง จึงมิใช่การลาออก

(คดีมีประเด็นว่าลูกจ้างลาออกหรือนายจ้างเลิกจ้าง)

 

FB : Narongrit Wannaso