ข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นเหตุผลในการเลิกจ้าง นายจ้างจะต้องบอกให้ลูกจ้างทราบ "ขณะเลิกจ้าง"

Post on 09 สิงหาคม 2562
by Area3
ฮิต: 718

ข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นเหตุผลในการเลิกจ้าง นายจ้างจะต้องบอกให้ลูกจ้าทราบ "ขณะเลิกจ้าง"


แม้ว่าจะเลิกจ้างด้วยวาจาก็ตาม มิใช่มายกขึ้นอ้างตอนลูกจ้างมาเรียกร้องค่าชดเชยต่อพนักงานตรวจแรงงานหรือมาฟ้องศาล

เช่นฎีกาที่ 6073/2560 นายจ้างมิได้บอกลูกจ้างขณะเลิกจ้าง ลูกจ้าง ว่าเลิกจ้างเพราะลูกจ้างยักยอกน้ำมัน

จึงมายกเหตุดังกล่าวขึ้นอ้างภายหลังที่ลูกจ้างมาเรียกร้องค่าชดเชย จากการเลิกจ้าง เช่นนี้ไม่ได้

 

FB : Narongrit Wannaso