ค่าคอมจากการขายรถเป็นค่าจ้าง ?

Post on 07 สิงหาคม 2562
by Area3
ฮิต: 934

ค่าคอมจากการขายรถเป็นค่าจ้าง ?

ตามคำถามด้านล่างนี้ ค่าคอมมิชชั่น ถ้านายจ้างตกลงจ่ายให้ลูกจ้างพนักงารขาย เป็นค่าตอบแทนการทำงานสำหรับการขายรถ ค่าคอมมิชชั่นก็ถือเป็นค่าจ้างประเภทหนึ่ง เเต่เป็นค่าจ้างตามผลงานจากการขาย เช่น นายจ้างอาจตกลงให้ลูกจ้างคันละ 5,000 บาท

ถ้าขายไม่ได้เลยในเดือนนั้น ทั้งๆ ที่ลูกจ้างได้ทำการขายเต็มความรู้ความสามารถแล้วนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างอย่างน้อยเท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำ มิใช่ว่าขายไม่ได้เลยสักคันจะไม่ได้ค่าจ้างค่าแรง

ในทางปฏิบัตินายจ้างจะตั้งค่าจ้างพื้นฐานหรือค่าจ้างประจำ อย่างน้อยก็เท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำและให้ค่าตามผลงานหรือค่าคอมอีกส่วนหนึ่ง เเยกต่างหากจากค่าจ้างพื้นฐาน

แต่ถ้าไม่แยกค่าจ้างทั้ง 2 ส่วนออกมา นายจ้างก็ต้องรับประกันหรือการันตีว่า หากลูกจ้างทำการขายเต็มความสามารถแล้วแต่ขายรถ ม่ได้ในรอบเดือน นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างอย่างน้อยค่าจ้างขั้นต่ำให้ลูกจ้าง เช่นนี้ก็ทำได้

อนึ่ง ในการขายรถโดยเฉพาะรถยนต์ นายจ้างบางรายจะจ้างคนหรือกลุ่มคนมาทำการขายช่วงเวลาหนึ่ง โดยตั้งเป้าหมายการขายไว้เท่านั้นเท่านี้ และตกลงค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้จำนวนหนึ่งโดยให้อิสระในการทำงาน นายจ้างไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการทำงาน ลักษณะการจ้างให้ทำงานเช่นนี้ อาจจะมิใช่เป็นการจ้างแรงงานเพราะนายจ้างไม่มีอำนาจบังคับบัญชา กรณีนี้ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน

 

FB : Narongrit Wannaso