สรพ.3 ให้ความรู้ความเข้าใจเตรียมความพร้อมในการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย

Post on 31 กรกฎาคม 2562
by Area3
ฮิต: 388

ผอ. สรพ.3 มอบหมายให้ รอ.หญิง สุริศรีย์ วงษ์สกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนางสุณีย์  สุริยาบุตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้มาตรฐานแรงงานไทยให้กับ บริษัท คริสตี้เจมส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอัญธานีแขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯประกอบกิจการ ผลิตส่งออกเครื่องประดับ

ผู้เข้ารับการอบรม เป็นคณะกรรมการ มรท. ของบริษัทฯ จำนวน 30 คนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเตรียมความพร้อมในการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย