ตัวอย่างข้อบังคับฯ ที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับกฎหมายในเรื่องการลากิจ

Post on 31 กรกฎาคม 2562
by Area3
ฮิต: 554

นายจ้างบางราย ระบุให้สิทธิลากิจธุระอันจำเป็นของลูกจ้าง จะใช้สิทธิลาได้จะต้องทำงานมาครบ 120 วัน หรือจะต้องผ่านทดลองงานก่นจึงจะลากิจได้ การกำหนดในทำนนองนี้ เดิม อาจจะทำได้ เพราะกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เดิม ระบุให้การลากิจเป็นไปตามข้อบังคับของนายจ้าง

อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 มีการ แก้ไขเพิ่มเติม ม.34 และ 57/1 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลากิจธุระอันจำเป็นอย่างน้อยปีละ 3 วันทำงาน โดยได้รับค่าจ้าง

ฉะนั้น แม้ลูกจ้างทำงานมาไม่ครบ 120 วัน หากมีกิจธุระอันจำเป็นจะต้องลางานไปสะสาง กิจธุระก็สามารถใช้สิทธิลาต่อนายจ้างได้

นายจ้างกำหนดข้อบังคับฯ ตามด้านล่างนี้ให้ไปรีบแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมายนะครับ

 

FB : Narongrit Wannaso