สรพ.3 จัดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Post on 25 กรกฎาคม 2562
by Area3
ฮิต: 222

นางสาวสุนิสา ผิวนวล ผอ.สรพ.3 และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมคิงส์ปาร์ค อเวนิว เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร