ลงชื่อมาทำงานแต่ไม่ได้ทำงานจริง เป็นการขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่ ?

Post on 19 กรกฎาคม 2562
by Area3
ฮิต: 1114

ลงชื่อมาทำงานแต่ไม่ได้ทำงานจริง เป็นการขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่ ?

เรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นทั้งในการทำงานลูกจ้างพนักงานภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และการทำงานข้าราชการในส่วนราชการต่างๆ ศาลฎีกาหรือศาลปกครองเคยตัดสินไว้หลายคดีว่า การลงชื่อมาทำงาน แต่ไม่ได้อยู่ทำงานจริงนั้น เป็นการละทิ้งหน้าที่

ส่วนการขาดงาน ก็คือ การไม่มาทำงานเลย และการไม่มาทำงานเลยก็ถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่อยู่ในตัวด้วย แต่การละทิ้งหน้าที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นการขาดงานในทุกกรณีไป

เช่นในคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.19/2561 ด้านล่างนี้ ก็เป็นการละทิ้งหน้าที่ของข้าราชการ เกิน 15 วันจนถูกไล่ออก

 

 

FB : Narongrit Wannaso