เหตุใดลูกจ้างควรจะเรียกร้องเอาค่าจ้างหรือค่าตอบแทนการทำงานจากนายจ้างภายใน 2 ปี ?

Post on 18 กรกฎาคม 2562
by Area3
ฮิต: 975

เหตุใดลูกจ้างควรจะเรียกร้องเอาค่าจ้างหรือค่าตอบแทนการทำงานจากนายจ้างภายใน 2 ปี ?

คำตอบ แม้การที่นายจ้างอาจจะจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น จ่ายน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ จ่ายไม่ครบจำนวนตามที่ตกลงกัน จะเป็นการทำผิดสัญญาจ้าง ผิดข้อตกลงหรือ ผิดกฎหมายแรงงานที่มีโทษทางอาญาก็ตาม

แต่การใช้สิทธิเรียกร้องเงินดังกล่าวจากนายจ้างก็เป็นสิทธิเรียกร้องในทางแพ่งที่จะต้องเรียกร้องเอาภายในอายุความ 2 ปีนับแต่ที่ถึงกำหนดจ่ายเงินดังกล่าว

และแม้พนักงานตรวจแรงงานจะสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ซึ่งอาจจะขาดอายุความไปแล้ว ให้กับลูกจ้างที่มายื่นคำร้องค่อพนักงานตรวจแรงงาน แต่หากนายจ้างนำคดีไปสู่ศาลแรงงานเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง ก็สุ่มเสี่ยงที่ศาลจะเพิกถอนคำสั่งในส่วนที่สั่งให้จ่ายเงินที่ขาดอายุความ 2 ปีไปแล้ว


เช่นตามฎีกาที่ 9384/2558

 

 

 

FB : Narongrit Wannaso