สวัสดิการค่าอาหาร เป็นค่าจ้าง หรือไม่ ?

Post on 27 มิถุนายน 2562
by Area3
ฮิต: 2510

สวัสดิการค่าอาหาร เป็นค่าจ้าง หรือไม่ ?

เป็นคำถามสอบถามมาประจำ เช่น ตัวอย่าง ด้านล่างนี้

ถ้าดูชื่อประกาศ รายละเอียด เงื่อนไขการจ่ายค่าอาหารวันละ 25 บาท ที่นายจ้างจะจ่ายให้นายจ้างแล้ว แสดงถึงเจตนาของนายจ้างจะจ่ายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จูงใจให้ลูกจ้างขยันมาทำงาน ลดต้นทุนค่าอาหารของลูกจ้าง ไม่ได้จ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานตามปกติของลูกจ้าง

เงินดังกล่าวจึงเป็น"สวัสดิการ"ที่เป็นตัวเงิน มิใช่เงิน"ค่าจ้าง" ตามม.5 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ

ประกาศดังกล่าวเป็นเรื่องที่นายจ้างตกลงจ่ายให้ลูกจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนด ตามแนวคำตัดสินของศาลฎีกา ถือว่าเป็นสภาพการจ้างอย่างหนึ่งผูกพันนายจ้าง ลูกจ้าง และถือเป็นข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องจากฝ่ายลูกจ้าง นายจ้างจะเปลี่ยนแปลงการจ่าย ย่อมสามารถทำได้เลย เช่น จะเพิ่มจำนวนจากวันละ 25 บาทบาท เป็นวันละ 30 บาท

แต่ถ้าการเปลี่ยนที่ไม่เป็นคุณกับลูกจ้าง เช่น ลดจำนวนลงหรือเปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายอื่นๆ ที่ไม่เป็นคุณ เช่นนี้ จะต้องให้ลูกจ้างยินยอม หรือตกลงด้วย ซึ่งทำได้โดยชัดแจ้ง หรือ โดยปริยายก็ได้ เพราะกฎหมายมิได้กำหนดรูปแบบความยินยอมเอาไว้

 

FB : Narongrit Wannaso