การทำสัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาจ้าง

Post on 18 มิถุนายน 2562
by Area3
ฮิต: 19388

การทำสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาจ้างและอาจมีการต่อสัญญากันออกไปเป็นช่วงๆ เวลา สามารถทำได้เพราะไม่มีกฎหมายห้าม

และ ในแง่ของนายจ้างการทำสัญญาในลักษณะนี้ก็เป็นประโยชน์ในการบริหารต้นทุนด้านแรงงานของนายจ้างเนื่องจากบางลักษณะหรือประเภทของงานที่นายจ้างมอบหมายให้ลูกจ้างทำงานอาจจะไม่มีความแน่นอน อาจจะไม่มีงานต่อเนื่องตลอด

เช่น งานที่นายจ้างรับจ้างเป็นงานโครงการ ,งานครั้งคราว, งานมีกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน เป็นต้น เหล่านี้เมื่องานเเล้วเสจ็จก็ไม่มีความจำเป็นต้องจ้างลูกจ้างบางคนบางต่ำแหน่ง ต่อไปอีก

แต่ในแง่ของลูกจ้าง แม้นายจ้างจะจ้างมีกำหนดระยะเวลาเป็นช่วงๆ และอาจมีการต่อสัญญากันมาทุกช่วง กรณีในแง่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็กำหนดให้นับระยะเวลาทุกช่วงเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการได้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมาย เช่น สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีที่ทำงานครบ 1 ปีมีสิทธิหยุด 6 วัน หรือสิทธิได้รับค่าชดเชยตามอายุงานกรณีถูกเลิกจ้าง เป็นต้น เช่นตามตัวอย่างในฎีกาด้านล่างนี้FB : Narongrit Wannaso