ระเบึยบข้อบังคับฯ นายจ้าง กำหนดว่า ลูกจ้างขาดงาน 1 วันหักค่าจ้าง 2 เท่า ใช้บังคับได้หรือไม่เพียงใด

Post on 10 มิถุนายน 2562
by Area3
ฮิต: 339

 

FB : Narongrit Wannaso