"กฎหมายแรงงานภาคเอกชน ไม่ได้กำหนดระยะเวลาทดลองงานเอาไว้"

Post on 05 มิถุนายน 2562
by Area3
ฮิต: 4778

กฎหมายแรงงานภาคเอกชน ไม่ได้กำหนดระยะเวลาทดลองงานเอาไว้ ว่าจะทดลองงานกันนานเท่าใด ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับนายจ้าง หรือข้อตกลงกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เช่น จะตกลงทดลองงานกันเป็นกี่วัน กี่เดือน หรือเป็นปี ก็ทำได้ ดูฎีกาที่ 8682/2548 (พูดกันเล่นๆว่า จะทดลองงานไปเรื่อยๆ ไปจนเกษียณยังได้เลย)

แต่ในทางปฏิบัติ นายจ้างจะกำหนดเวลาทดลองงานไว้ไม่เกิน 119 วัน ถ้าไม่ผ่านทดลองงานก็จะเลิกจ้าง ไม่จ่ายค่าชดเชย เพราะระยะเวลาทำงานไม่ถึง 120 วันตาม ม.118 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ

ส่วนจะค่าบอกกล่าวล่วงหน้า หรือค่าตกใจหรือไม่ ก็อยู่ที่ว่าการเลิกจ้าง ลูกจ้างได้ทำความผิดตาม ปพพ.583 หรือ ม.119 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ หรือไม่ ถ้าทำผิด ก็ไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าว

ในเรื่องทดลองงาน กฎหมายระบุเพียงว่า การจ้างทดลองงานเป็นการจ้างที่ไม่มีกำหนดเวลาจ้างไม่แน่นอน เพราะในทางปฏิบัตินายจ้างจะกำหนดเงื่อนใขในสัญญาจ้างว่า ก่อน หรือระหว่างทดลองงาน หรือ ครบ กำเวลาทดลองงานนายจ้าง อาจเลิกจ้าง หรือต่อเวลาทดลองงานอีกต่อไปก็ได้ ทำให้ระยะเวลาการจ้างทดลองงานไม่มีความแน่นอน (ม.17 ว 2 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ)

อนึ่ง กรณีลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขาย หากนายจ้างจะเลิกจ้างไม่ผ่านทดลองงานเพราะยอดขายไม่ถึงเป้าที่นายจ้างตั้งไว้

กรณีนี้ นายจ้างจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนจะเลิกจ้าง หรือจะให้ลูกจ้างออกจากงานทันที นายจ้างจะต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างก็ได้ เพราะเหตุดังกล่าวมิใช่เรื่องที่ลูกจ้างทำผิดตาม ม.583 หรือ ม.119

 

FB : Narongrit Wannaso