การส่งหนังสือเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ก็มีผลในทางกฎหมาย

Post on 29 พฤษภาคม 2562
by Area3
ฮิต: 700

การส่งหนังสือเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ก็มีผลในทางกฎหมาย หากมีลักษณะเป็นหนังสือเตือน คือ มีข้อเท็จจริงกับพฤติกรรมที่ลูกจ้างกระทำความผิดทางวินัย รายละเอียดเกี่ยวกับลูกจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งของนายจ้าง โดยมีรายละเพียงเพียงพอที่จะทำให้ลูกจ้างทราบว่าทำผิดวินัยเรื่องใด และการเตือนว่าลูกจ้างกระทำความผิดซ้ำคำเตือนจะถูกลงโทษทางวินัย

เช่นในฎีกาที่ 9873/2558 ด้านล่างนี้

เมื่อเป็นหนังสือเตือนที่ชอบและลูกจ้างทราบหนังสือเตือนแล้ว เช่น เปิดจดหมายอ่าน และลูกจ้างมาทำผิดซ้ำคำเตือนในเรื่องเดียวกัยภาบในหนึ่งปี หากนายจ้างจะเลิกจ้างก็เลิกจ้างได้และอาจไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้ลูกจ้าง

อนึ่ง ตามฎีกานี้ สิ่งที่นายจ้างเตือนลูกจ้างคือ การไม่ส่งรายงานการขายตามข้อบังคับ
มิใช่เรื่องที่ลูกจ้างมีผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย เพราะ หากลูกจ้างทำงานขายตามความสามารถ เช่นที่ลูกจ้างในตำเเหน่งพนักงานพึ่งกระทำ แม้ผลการขายจะไม่ถึงเป้า ก็มิใช่เรื่องการทำผิดวินัยที่นายจ้างจะมาลงโทษทางวินัยลูกจ้างด้วยการออกหนังสือเตือนได้FB : Narongrit Wannaso