ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการประกาศกำหนดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดตามประเพณี

Post on 28 พฤษภาคม 2562
by Area3
ฮิต: 427