นายจ้างรายใดยังไม่แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ให้ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาคลอดตามกฎหมายใหม่ 98 วัน (ถ้าเดิมกำหนดให้ลา 90 วัน)

Post on 23 พฤษภาคม 2562
by Area3
ฮิต: 747

นายจ้างรายใดยังไม่แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ให้ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาคลอดตามกฎหมายใหม่ 98 วัน (ถ้าเดิมกำหนดให้ลา 90 วัน)

ส่วนนายจ้างที่ไม่จำต้องมีข้อบังคับฯ (นายจ้างที่มีลูกจ้างไม่ถึง 10 คน) ก็สามารถออกประกาศหรือจัดทำข้อบังคับฯ ปิดประกาศให้ลูกจ้างได้รู้สิทธิลาคลอด ด้วยก็จะยิ่งดี

และควรกำหนดให้ชัดเจนว่า กรณีลูกจ้างใช้สิทธิลาคลอดครบทั้ง 98 วัน นั้น 8 วันที่ลูกจ้างลานี้ นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างหรือไม่ เพราะกฎหมายเพียงให้สิทธิลูกจ้างลา

ส่วนค่าจ้าง ประสงค์จะให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน หรือนายจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้เองก็ได้

 

FB : Narongrit Wannaso