เลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ลูกจ้างจะได้ค่าเสียหายเท่าใด ?

Post on 19 เมษายน 2562
by Area3
ฮิต: 286

ลูกจ้างทำงานมา 20 กว่าปี หากถูกนายจ้างเลิกจ้าง และหากเป็นเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ลูกจ้างจะได้ค่าเสียหายเท่าใด

การทำหนดค่าเสียหายในคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม นั้น พรบ.จัดตั้งศาล
แรงงานฯ มาตรา 49 ได้วางหลักเกณฑ์ให้ศาลใช้เป็นเเนวทางกำหนดค่าเสียหายไว้ คือ

- อายุของลูกจ้าง
- อายุการทำงานของลูกจ้าง
- ระยะเวลาการทำงาน
- ความเดือนร้อนของลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง
- มูลเหตุในการเลิกจ้าง

และเงินค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ (อาจรได้รับมาแล้วก่อนฟ้องหรือจะได้รับในคดีเดียวกันกับค่าเสียหายคดีที่ฟ้อง)

ซึ่งลูกจ้างหรือโจทก์ต้องบรรยายฟ้อง และสืบพยานให้ศาลนำไปประกอบการพิจารณาค่าเสียหายดังกล่าว

ในส่วนที่ลูกจ้างทำงานมา 20 กว่าปีเเล้วถูกนายจ้างเลิกจ้างและเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ศาลตัดสินให้นายจ้างใช้ค่าเสียหายให้ลูกจ้างเท่าค่าจ้างเดือนสุดท้าย 10 เดือน

เช่นในฎีกาที่ 6729/2561