มาทำงานจริง แต่ลืมลงเวลา นายจ้างหักค่าจ้างได้หรือไม่ ?

Post on 22 กุมภาพันธ์ 2564
by Area3
ฮิต: 228

มาทำงานจริง แต่ลืมลงเวลา นายจ้างหักค่าจ้างได้หรือไม่ ?

จากคำถามจะเห็นได้ว่า ในการทำงานที่แลกกับค่าตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในเวลาทำงานปรกติ หรือทำงานล่วงเวลาในวันธรรมดา หรือล่วงเวลาในวันหยุด หรือการทำงานในวันหยุดนั้น ต้องยึดจาก “เวลาที่มาทำงานจริง”  

แต่เมื่อลูกจ้างลืมตอกบัตร ก็ต้องหาพยาน หลักฐานอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หรืองานที่ทำ หรือข้อความ หรือการเช็คอิน หรือการเข้าโปรแกรมหรือระบบในที่ทำงาน ฯลฯ เมื่อลูกจ้างมาทำงานจริง เช่นนี้ นายจ้างจึงหักค่าจ้างไม่ได้

เรื่องนี้เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 26/2527 วินิจฉัยว่า แม้ลูกจ้างจะไม่ได้ตอกบัตรลงเวลาทำงานและไม่มีลายเซ็นรับรองของวิศวกรและโฟร์แมนในการทำงานล่วงเวลาตามข้อบังคับของนายจ้างเกี่ยวกับการคำนวณค่าล่วงเวลาก็ตาม

แต่ระเบียบตามข้อบังคับนี้เป็นเพียงวิธีปฏิบัติในการทำงานล่วงเวลา เพื่อเป็นหลักฐานและประโยชน์เกี่ยวกับการคำนวณค่าล่วงเวลาเท่านั้น ทั้งมิได้กำหนดยกเว้นว่าลูกจ้างคนใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวแล้วจะไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาอีกด้วย ดังนี้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่านายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา นายจ้างก็จะอ้างข้อบังคับดังกล่าวเพื่อปฏิเสธไม่จ่ายค่าล่วงเวลาแก่ลูกจ้างหาได้ไม่

ข้อสังเกต
1) กรณีโดนหักค่าจ้างควรเก็บหลักฐานไว้ เมื่อสิ้นสุดการจ้างสามารถไปฟ้องหรือร้องต่อเจ้าพนักงานย้อนหลังได้พร้อมดอกเบี้ย
2) แต่การที่ลูกจ้างไม่ลงเวลาปฎิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นายจ้างอาจยกระเบียบขึ้นอ้างเพื่อลงโทษได้ แต่ก็เป็นโทษสถานเบาFB : กฎหมายแรงงาน