ผลของการกำหนดข้อบังคับฯ นายจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างรายเดือนในวันที่ลูกจ้างนั้นขาดงาน

Post on 09 กุมภาพันธ์ 2564
by Area3
ฮิต: 308

ผลของการกำหนดข้อบังคับฯ นายจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างรายเดือนในวันที่ลูกจ้างนั้นขาดงาน

ฉะนั้น เมื่อวันใดลูกจ้างขาดงาน นายจ้างก็ไม่ตัองจ่ายค่าจ้างในวันนั้น  ตามระเบียบข้อบังคับฯ และตามหลัก no work no pay

ดูฎีกาที่ 11095/2556 ด้านล่าง

การไม่จ่ายค่าจ้างในวันที่ลูกจ้างขาดงาน มิใช่เรื่องการหักค่าจ้างตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 76 ที่มุ่งคุ้มครองลูกจ้างให้ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนการทำงานที่ลูกจ้างได้ทำให้นายจ้างไปแล้ว

เพราะค่าจ้างที่ได้รับย่อมนำไปใช้ในการเเลกเปลี่ยนปัจจัยในการดำรงชีวิตของลูกจ้างและครอบครัว กฎหมายจึงห้ามนายจ้างนำหนี้เงินที่ลูกจ้างอาจจะก่อขึ้นสืบเนื่องจากการจ้างหรือการทำงานมาหักจากค่าจ้างหรือค่าตอบแทนการทำงาน

เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่ มาตรา 76

กำหนดให้นายจ้างหักได้ และต้องหักภายในกรอบที่ มาตรา 77  กำหนดด้วย

 

FB : Narongrit Wannaso