วันหยุดพักผ่อนประจำปี 1 ปี เริ่มนับแต่วันใหน ?

Post on 02 กุมภาพันธ์ 2564
by Area3
ฮิต: 372

วันหยุดพักผ่อนประจำปี
กฎหมายบังคับให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุด 6 วัน
แต่ต้องทำงานให้ครบ 1 ปีก่อน พอเริ่มงานปีที่ 2 วันแรกมีสิทธิหยุดทันที
มีปัญหาว่า 1 ปี เริ่มนับแต่วันใหน ?
ศาลฎีกาพิพากษาว่าถ้าไม่ได้มีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่น ให้นับตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าทำงาน
ที่มา ฎีกาที่ 30/2524

FB : กฎหมายแรงงาน