พฤติการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าถูกบังคับให้เขียนใบลาออก ?

Post on 22 มกราคม 2564
by Area3
ฮิต: 530

พฤติการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าถูกบังคับให้เขียนใบลาออก

ย้ำกันอีกทีว่า “ลาออก” ไม่ได้ค่าชดเชย จะได้ค่าชดเชยต้องถูก “เลิกจ้าง”

หลายคนเขียนใบลาออกไปโดยไม่รู้ข้อกฎหมาย มาอ้างทีหลังว่าไม่ได้เจตนาลาออก

คดีนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ศาลท่านจะพิจารณาว่าไม่ได้ลาออก หรือถูกหลอกให้เขียนใบลาออกนั้นพิจารณาจากอะไร
แรกเริ่มเดิมทีคดีนี้ลูกจ้างทำงานเป็นผู้จัดการฯ ของบริษัทฯ นายจ้าง ต่อมานายจ้างแจ้งว่าไม่ประสงค์ให้ลูกจ้างทำงานต่อไป จึงได้ลาออก
แต่ลูกจ้างอ้างว่าที่ลาออกนั้นเพราะถูกกดดันไม่สามารถขัดขืน หรือหลีกเลี่ยงได้ และแม้นายจ้างได้มอบเงิน ๕ แสนกว่าบาทให้ก็ตาม
คดีนี้ศาลเห็นว่า การที่ฝ่ายบุคคลได้เชิญลูกจ้างมาพบเพื่อเจรจาให้ลาออก เพราะพบว่าลูกจ้างรายนี้ป่วยเป็นเนื้องอกในสมอง มีการทำงานผิดพลาด โดยมีการเตือนด้วยวาจาหลายครั้งและมีการเตือนเป็นหนังสือ โดยฝ่ายบุคคลอยากให้ลาออกเพราะไม่อยากให้เสียประวัติ และได้รักษาตัวเต็มที่ ฝ่ายลูกจ้างก็ขอเวลาคิด


สำหรับพฤติการณ์ที่ศาลไม่เชื่อว่าถูกบีบบังคับให้ลาออก ...
เพราะศาลมองว่าตัวลูกจ้างในคดีนี้จบปริญญาโทสาขาการบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านบัญชีมาตลอด แสดงว่าลูกจ้างมีการศึกษา และวุฒิภาวะที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเองในการเจรจา และการที่ลูกจ้างแสดงเจตนารับช่วยเหลือ ๕ แสนกว่าบาท จึงเป็นความตกลงสิ้นสุดสัญญาจ้างด้วยความสมัครใจลาออก มิใช่ถูกเลิกจ้าง


ที่มา: คำพิพากษาฎีกาที่  ๓๒๔๘/๒๕๖๐

 

 

FB : กฎหมายแรงงาน