ในคดีแรงงานที่นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้างฐานทำผิดสัญญาจ้างแรงงาน เช่น ลาออกก่อนกำหนดเวลาที่ตกลงกัน

Post on 19 มกราคม 2564
by Area3
ฮิต: 667

ในคดีแรงงานที่นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้างฐานทำผิดสัญญาจ้างแรงงาน เช่น ลาออกก่อนกำหนดเวลาที่ตกลงกัน

เช่นนี้ หากลูกจ้างไม่ไปศาลเลยหรือขาดนัดพิจารณา ศาลจะพิพากษาให้นายจ้างชนะคดีหรือตัดสินให้ลูกจ้างใช้ค่าเสียหายตามฟ้องได้ทันทีหรือไม่

คำตอบ : แม้ลูกจ้างหรือจำเลย จะไม่ได้ไปศาลในวันนัดพิจารณาก็ตาม แต่หากศาลแรงงานกำหนดให้นายจ้างมีภาระการพิสูจน์ สืบพยานหลักฐานแล้ว นายจ้างไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่านายจ้างได้รับความเสียหายจากการทำผิดสัญญาของลูกจ้างแล้ว

กรณีนี้ ศาลก็ต้องยกฟ้อง เพราะไม่มีความเสียหายที่จะมากำหนดเป็นค่าเสียหายให้ลูกจ้างชำระแก่นายจ้าง

เช่นตามคำฟ้องตามฎีกาที่ 534/2560 ด้านล่างนี้

 
FB : Narongrit Wannaso