นายจ้างได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และในบางกรณีทางการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่ปิดกิจการลง จนต้องปิดกิจการลงชั่วคราวในชั้นต้น ...

Post on 11 มกราคม 2564
by Area3
ฮิต: 274

นายจ้างได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และในบางกรณีทางการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่ปิดกิจการลง จนต้องปิดกิจการลงชั่วคราวในชั้นต้น ...

อาจจะยังไม่ถืออว่านายจ้างได้ "เลิกจ้าง" ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพราะนายจ้างมิได้มีเจตนาที่จะมิให้ลูกจ้างทำงานต่อไปอย่างถาวร สิทธิได้รับค่าชดเชย จากนายจ้างอาจจะยังไม่เกิดขึ้น

แต่เมื่อทางการให้นายจ้างได้ให้นายจ้างเปิดใช้สถานที่ เปิดกิจการได้  สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในประเทศไทยลดลงหรือแทบจะไม่มี

นายจ้างจะต้องเปิดกิจการเรียกลูกจ้างกลับเข้าทำงาน และจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างตามสัญญา

หากนายจ้างไม่ได้เปิดกิจการให้ลูกจ้างได้ทำงานโดยถือโอกาสปิดกิจการถาวร แม้จะอ้างผลกระทบจากโควิด 19 ไม่มีลูกค้าหรือมีน้อยลง ออเดอร์ไม่มี หรือมีน้อยลง จำเป็นต้องปิดกิจการ ไม่มีเงินรายได้นำมาจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง

เช่นนี้ ก็ถือว่านายจ้างได้เลิกจ้างลูกจ้างแล้วตั้งแต่วันที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างมาทำงาน สิทธิเรียกค่าชดเชย ก็ย่อมเกิดขึ้น เทียบฎีกาที่ 9948-10129/2539

ส่วนลูกจ้างจะไม่เรียกร้องเพราะสงสารนายจ้างที่ไม่มีเงินจ่ายค่าชดเชย แต่จะไปเรียกร้องเอาเงินว่างงาน 70% ระยะเวลา 200 วัน จากประกันสังคม ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

 FB : Narongrit Wannaso