เมื่อนายจ้างประกาศวันหยุดตามประเพณีแล้ว เมื่อถึงวันหยุดตามประกาศก็ต้องให้ลูกจ้างได้หยุดเพื่อร่วมกิจกรรมในวันหยุด

Post on 21 ธันวาคม 2563
by Area3
ฮิต: 247

เมื่อนายจ้างประกาศวันหยุดตามประเพณีแล้ว เมื่อถึงวันหยุดตามประกาศก็ต้องให้ลูกจ้างได้หยุดเพื่อร่วมกิจกรรมในวันหยุด

แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด ก็ต้องให้ลูกจ้างยินยอมทำ และถือเป็นการทำงานในวันหยุดตามประเพณีที่นายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานเพิ่มอีก 1 เท่า (ปกติไม่มาทำงานก็ได้ค่าจ้างอยู่แล้ว)

แต่ถ้าลูกจ้างไม่ยินยอมมาทำ แต่จะหยุดก็เป็นสิทธิของลูกจ้างที่จะหยุดเพราะเป็นวันหยุดตามประเพณี แม้นายจ้างจะสั่งให้มาทำแล้วลูกจ้างไม่มา ก็ไม่ใช่การละทิ้งหน้าที่ หรือการขาดงาน ตามนัยฎีกาที่ 734/2537 ด้านล่าง

อนึ่ง หากนายจ้างมีความจำเป็นต้องเลื่อนวันหยุดตามประเพณีไปหยุดวันอื่นแทน ก็ต้องตกลงกับลูกจ้าง แต่ก็เฉพาะงานในบางกิจตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 เท่านั้น เช่น ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น

ถ้าไม่ใช่งานในกิจการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 นายจ้างจะไปเลื่อน หรือจะไปเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีไปเป็นวันอื่นโดยลูกจ้างไม่ยินยอมก็ทำไม่ได้

ว่าแต่เดือนหน้าก็ปี 2564 แล้ว ยังไม่สายที่นายจ้างจะประกาศวันหยุดตามประเพณี 2564 ให้ลูกจ้างได้ทราบล่วงหน้า

 FB : Narongrit Wannaso