แม้เงินค่าจ้างจะมีอายุความเรียกร้องภายใน 2 ปี นับแต่วันถึงกำหนดจ่ายในเเต่ละงวด ...

Post on 23 พฤศจิกายน 2563
by Area3
ฮิต: 392

แม้เงินค่าจ้างจะมีอายุความเรียกร้องภายใน 2 ปี นับแต่วันถึงกำหนดจ่ายในเเต่ละงวด

แต่ถ้ามีการทำรับสภาพหนี้เอาไว้อายุความดังกล่าวก็สะดุดหยุดลง และนับอายุความใหม่

สรุปเป็นภาษามนุษย์ คือ ปกติลูกจ้างต้องเรียกร้องค่าจ้าง (ที่ถึงกำหนดจ่ายในแต่ละงวด) จากนายจ้างภายในอายุความ 2 ปี

แต่ถ้านายจ้างหรือตัวแทนยอมรับสภาพหนี้ หรือยอมรับเป็นหนังสือว่าค้างจ่ายค่าจ้างต่อลูกจ้างไว้ อายุความ 2  ปี เดิม ก็สะดุดหยุดลงและนับอายุความใหม่  

คือ ลูกจ้างสามารถฟ้องเรียกรัองเอาจากนายจ้างได้ภายใน 2 ปีนับแต่ทำรับสภาพหนี้ ตามนัยฎีกาด้านล่าง

อนึ่ง การรับสภาพหนี้ ต้องทำภายในอายุความเดิม คือ 2 ปี

 FB : Narongrit Wannaso